โรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์ (OEC)
99/317 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 26 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel: 02-681-0278-9 , 081-658-1681, 086-334-1681
Copyright © 2007-2009 oecschool.com
www.oecschool.com

    หัวข้อ: 社團法人, 財團法人 แปลว่าอะไรครับ
ผู้เขียน:
riw
กระทู้: 1
รายละเอียดกระทู้:

社團法人, 財團法人 แปลว่าอะไรครับ

โพสเมื่อ 2009-09-23 01:01:26   

ผู้ตอบ:
ning
ความเห็นที่: 1
รายละเอียดการตอบ:

法人นิติบุคคล

社團...5) สมาคม
財團...7) นิติบุคคลอื่น ๆ ที่กฎหมายจัดตั้งขึ้น (มาตรา 65 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) (ไม่แน่ใจ)

      ตามกฎหมายไทยนั้น แบ่งประเภทนิติบุคคลไว้เป็นเจ็ดจำพวก ดังต่อไปนี้
1) ทบวงการเมือง
2) วัดวาอาราม
3) ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนแล้ว
4) บริษัทจำกัด
5) สมาคม
6) มูลนิธิ และ
7) นิติบุคคลอื่น ๆ ที่กฎหมายจัดตั้งขึ้น (มาตรา 65 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

เอามาจากมุมจีนค่ะ

ตอบเมื่อ 2009-09-23 01:08:23   

1 |