โรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์ (OEC)
99/317 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 26 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel: 02-681-0278-9 , 081-658-1681, 086-334-1681
Copyright © 2007-2009 oecschool.com
www.oecschool.com

    หัวข้อ: วิธีการใช้คำ" 熟悉 กับ 习惯"ให้ัุถูกต้อง?
ผู้เขียน:
giftza
กระทู้: 8
รายละเอียดกระทู้:

" อยากทราบวิธีการใช้คำ" 熟悉 กับ 习惯"ให้ัุถูกต้องค่ะ? "
 

โพสเมื่อ 2009-09-23 17:45:02   

ผู้ตอบ:
ked
ความเห็นที่: 1
รายละเอียดการตอบ:

ตัวอย่างบางส่วนของการใช้คำว่า 熟悉
熟悉: [ shú xī ]
1.to know well
2.รู้จักเป็นอย่างดี ,คุ้นกัน,ค้นเคย
3.了解得清楚,清楚地知道
ทั้งนี้
1.โครงสร้าง someone กับ someone ค่อนข้างรู้จักกันเป็น
อย่างดี ใช้ว่า
......和......比较熟悉 เช่น 我和她比较熟悉。แปลว่า ผมกับหล่อนค่อนข้างรู้จักกันเป็นอย่างดี
2.โครงสร้าง someone คุ้นเคยกับ something ใช้ว่า
......对......很熟悉 = to be familiar with เช่น 我对这首摇篮曲很熟悉。 This nursery rhyme is very familiar to me. แปลว่า ฉันค่อนข้างคุ้นเคยกับเพลงกล่อมเด็ก
เป็นต้น
ทั้งนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยล่วงหน้านะคะ สำหรับคำตอบที่คลาดเคลื่อน และคำตอบที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากว่า คำถามประเภทที่ว่า คำคำนี้ต่างจากคำคำนี้อย่างไร ควรจะดูจากประโยคที่คำคำนั้นไปปรากฏในประโยคจึงจะสามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่าคำคำนี้ต่างจากคำคำนั้นอย่างไร

ตอบเมื่อ 2009-09-23 17:46:42   

1 |