| HOME | หลักสูตร | ตารางเรียน | รวมความรู้ | Contactus | รวมลิงค์ | ข่าวเด่น | คลิปวีดีโอ | ท่องเที่ยว
| HOME | หลักสูตร | ตารางเรียน | หนังสือเรียน | รวมความรู้ | Contactus | รวมลิงค์ | webboard     

เพิ่มเพื่อน LINE อ.นุ้ย
   menu
     ประโยคภาษาจีนพื้นฐาน
     แนะนำพินอิน
     สำนวนจีนง่ายๆ
     สุภาษิตจีน
    เที่ยวเมืองจีน
    เนื้อเพลงจีน
     คำอวยพรวันตรุษจีน
      รวมความรู้
แนะนำคณะอาจารย์
     Poppy Yang เหล่าซือ
     อ.หญิง(Yang Meifang)
เกี่ยวกับจีน
สาระน่ารู้เกี่ยวกับจีน
เทศกาลตรุษจีน
เทศกาลหยวนเซียว
เทศกาลไหว้พระจันทร์

ชื่อตำแหน่งต่างๆในภาษาจีน?(g?ng)?(s?) ?(zhí)?(wèi) ?(míng)?(ch?ng)

ชื่อตำแหน่งต่างๆในบริษัทที่ควรทราบ

 

Chairman

?(d?ng)?(shì)?(zh?ng)

ประธาน

Vice Chairman

?()?(d?ng)?(shì)?(zh?ng)

รองประธาน

Chief Executive Officer

?(sh?u)?()?(zhí)?(xíng)?(gu?n)

หัวหน้าฝ่ายบริหารผู้มีอำนาจเต็มCEO

President

?(z?ng)?(cái)

ประธานกรรมการ

Chief Operating Officer

?(sh?u)?()?(yíng)?(yùn)?(gu?n)

COO

Managing Director

?(z?ng)?(cái)

กรรมการผู้จัดการ

Vice-President

?()?(z?ng)?(cái)

รองประธานกรรมการ

Senior Advisor

?(sh?u)?()?()?(wèn)

ที่ปรึกษาอาวุโส

Board of Directors

?(d?ng)?(shì)?(huì)

คณะกรรมการผู้บริหาร

General Manager

?(z?ng)?(j?ng)?(l?)

ผู้จัดการทั่วไป

Director

?(j?ng)?(l?)/?(zh?)?(rèn)

ผู้จัดการ

Manager

?(j?ng)?(l?)

ผู้จัดการ

Branch Manager

?()?(mén)?(j?ng)?(l?)

ผู้จัดการสาขา

Personnel Manager

?(rén)?(shì)?()?(j?ng)?(l?)

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

Finance Manager

?(cái)?()?()?(j?ng)?(l?)

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

Sales Manager

?(xi?o)?(shòu)?()?(j?ng)?(l?)

?(yíng)?()?()?(j?ng)?(l?)

ผู้จัดการฝ่ายขาย

Plant Manager

?(g?ng)?(ch?ng)?()?(j?ng)?(l?)

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

Accounting Manager

?(kuài)?()?()?(j?ng)?(l?)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Purchasing Manager

?(c?i)?(gòu)?()?(j?ng)?(l?)

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

Manufacturing Manager

?(sh?ng)?(ch?n)?(j?ng)?(l?)

?(zhì)?(zào)?()?(j?ng)?(l?)

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

Export Manager

?(wài)?(mào)?(j?ng)?(l?)

ผู้จัดการฝ่ายส่งออก

Production Control Manager

?(sh?ng)?(ch?n)?(jìn)?()?(kòng)?(zhì)?(j?ng)?(l?)

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต

Quality Control Manager

?(zhì)?(liàng)?(gu?n)?(l?)?(j?ng)?(l?)

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

Assurance Manager

?(b?o)?(zhèng)?(j?ng)?(l?)

ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย

Technical Manager

?()?(shù)?(j?ng)?(l?)

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

Marketing Manager

?(yíng)?(xi?o)?(j?ng)?(l?)

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

Service Manager

?()?()?()?(j?ng)?(l?)

ผู้จัดการฝ่ายให้การบริการ

Legal Manager

?(f?)?(l?)?(j?ng)?(l?)

ผู้จัดการฝ่ายะกฎหมาย

Credit Legal Manager

?(xìn)?(dài)?(j?ng)?(l?)

ผู้จัดการฝ่ายให้สินเชื่อ

Executive Secretary

?(xíng)?(zhèng)?()?(sh?)

เ ลขาผู้บริหาร

Research and Development Manager

?(yán)?(ji?)?(k?i)?(f?)?(j?ng)?(l?)

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

Products Manager

?(ch?n)?(p?n)?(j?ng)?(l?)

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

Secretary

?()?(sh?)

เลขานุการ
อ.นุ้ย

รวมความรู้: ประโยคภาษาจีนพื้นฐาน แนะนำPinyin สำนวนจีนง่ายๆ สุภาษิตจีน บทความ เว็บบอร์ดจีน Travel Guide In Thailand
บันเทิง: เที่ยวเมืองจีน เนื้อเพลงจีน
โรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์ (OEC SCHOOL)
ที่อยู่: 599/46 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel: 086-334-1681 , https://www.facebook.com/oecschool , https://www.tiktok.com/@poppyyang88
https://www.youtube.com/@POPPYYANG8 E-mail: [email protected]
Copyright © 2007-2023 oecschool.com